LOGGA IN


Rapportera

Rapportera

Rapportera dina nya fynd!
Om musslor

Om skyddsvärda träd

Här finner du information om skyddsvärda träd!
Om portalen

Om portalen

Här finner du information om denna artportal!

Välkommen till Trädportalen

Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Portalen öppnade i november 2008 och är fri att använda för alla.

Ambitionen är att portalen ska innehålla data från större inventeringar som genomförts, i första hand av länsstyrelser och andra organisationer. Även privatpersoner är välkomna att bidra med information om nya träd eller uppgifter om redan registrerade träd.


Foto:Ulf Gärdenfors

Nyheter

2018-05-25
Personuppgifter och användarvillkor

Information om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och användarvillkor. ...

Läs mer »

2018-01-30
Underhåll av databasen

Onsdag 31 januari, kl. 08.00 till senast 10.00, pågår underhåll av databasen. Portalen kommer då inte vara tillgänglig under delar av detta intervall. Vi hoppas ni har överseende med denna störning....

Läs mer »

2017-04-26
Trädportalens framtid utreds

En förstudie har genomförts för att utreda hur Trädportalens och dess data på bästa sätt kan användas i framtiden. Det finns önskemål om en viss integrering med Artportalen så att man bara ska behöva rapportera och söka efter data på ett enda ställe....

Läs mer »

2017-04-26
Många letar träd i Uppsala

Många letar efter träd i Uppsala län. Kompletterande inventeringar har bidragit med ca 1300 nya träd det senaste året. Det handlar bland annat om kartläggningar av vissa naturreservat, inventering i nya områden och uppföljning av tidigare inventeringar....

Läs mer »

manual Handledning