LOGGA IN


Rapportera

Rapportera

Rapportera dina nya fynd!
Om musslor

Om skyddsvärda träd

Här finner du information om skyddsvärda träd!
Om portalen

Om portalen

Här finner du information om denna artportal!

Välkommen till Trädportalen

Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Portalen öppnade i november 2008 och är fri att använda för alla.

Ambitionen är att portalen ska innehålla data från större inventeringar som genomförts, i första hand av länsstyrelser och andra organisationer. Även privatpersoner är välkomna att bidra med information om nya träd eller uppgifter om redan registrerade träd.


Foto:Ulf Gärdenfors

Nyheter

2017-04-26
Trädportalens framtid utreds

...

Läs mer »

2017-04-26
Många letar träd i Uppsala

...

Läs mer »

2017-04-26
Uppsala uppdaterar

...

Läs mer »

2017-04-25
Blekinge är fullt av träd

...

Läs mer »

manual Handledning