LOGGA IN


Rapportera

Rapportera

Rapportera dina nya fynd!
Om musslor

Om skyddsvärda träd

Här finner du information om skyddsvärda träd!
Om portalen

Om portalen

Här finner du information om denna artportal!

Välkommen till Trädportalen

Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Portalen öppnade i november 2008 och är fri att använda för alla.

Ambitionen är att portalen ska innehålla data från större inventeringar som genomförts, i första hand av länsstyrelser och andra organisationer. Även privatpersoner är välkomna att bidra med information om nya träd eller uppgifter om redan registrerade träd.


Foto:Ulf Gärdenfors

Nyheter

Blekinge fullt av träd  ¦  14-02-18

56 000 träd i Blekinge har nu tillkommit i portalen. Läs mer »

Västra Götaland uppdaterar  ¦  13-12-19

Årets julklapp blir drygt 11 000 nytillkomna träd i Västra Götaland. Läs mer »

Örebro län rapporterar träd  ¦  13-07-04

Drygt 4 200 träd har nu tillkommit i Örebro län. Läs mer »

Nya värden att välja  ¦  13-03-25

Nu finns ytterligare några karaktärsdrag och trädhålens placering att välja. Läs mer »

Jönköping uppdaterar sina träd ¦  13-02-08

Jönköpings län har uppdaterat sin inventering med ytterligare 41 000 träd. Läs mer »


manual Handledning