Trädportalen
Trädportalen har flyttat in i Artportalen


Det data som rapporterats in på Trädportalen finns numera i Artportalen där det är sökbart. Det är också till Artportalen man i fortsättningen rapporterar skyddsvärda träd.

Har du rapporterat i Trädportalen kommer du åt dina fynd genom att koppla dem till ditt konto i Artportalen.

Läs mer på SLU Artdatabankens webbplats.

Gå till Artportalen.